Original Macun Med Bosna i Hercegovina

Pravo potrošača na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

Poštovani kupci,

Prema Zakonu o elektronskoj trgovini kupovina na našoj online prodavnici ww.macunmed.ba  se smatra kupovinom na daljinu. U skladu sa tim, Zakon o zaštiti potrošača (Član 28.) definiše pravo kupca da bez navođenja razloga odustane od ugovora sklopljenog na daljinu, u roku od 14 dana počev od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a da nije prevoznik (Član 29.).

Kako bi potrošač ostvario ovo pravo, neophodno je da popuni obrazac o odustanku od kupovine, koji će dobiti uz račun. Troškove povraćaja robe prema Članu 35. snosi potrošač, tj. kupac. Potrošač ima rok od 14 dana, od trenutka slanja obrasca, da vrati robu.

Roba mora biti nekorišćena i vraćena u orginalnoj ambalaži. Obaveza trgovca je da u roku od 14 dana izvrši povraćaj sredstava na račun kupca koji je naveo u obrascu.

Troškovi smanjene vrednosti robe se utvrđuju u iznosu od 30% od cene koštanja prodate robe.

  • Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.
  • Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 4. Zakona o zaštiti potrošača.